Met een koffie in de hand, is werken buitengewoon plezant

Ik ben Lance Van den Driessche, een twintigjarige jongeman uit Asse en eveneens een tweedejaarsstudent in de opleiding Toerisme- en Recreatiemanagement aan de Erasmushogeschool Brussel. Aan het begin van het tweede academiejaar, besloot ik om stage te lopen bij een touroperator om mijn competenties en interesses met betrekking tot productontwikkeling, klantgerichtheid en actualiteit en maatschappij verder te ontplooien. Hieruit volgde dat ik graag stage wilde lopen bij Live To Travel te Aalst om vakantiegangers, die voor een reis opteren op bestemmingen in Afrika of Oceanië, een unieke en fijne beleving te garanderen.

In november 2019 werd ik aangenomen als stagiair binnen het Reservatie Departement bij Live To Travel en keek hier volop naar uit. Onverwacht werd de hele wereld getroffen door het coronavirus en kwam België in maart 2020 tot stilstand door middel van een lockdown. Hierdoor werden stages van veel studenten geannuleerd net zoals dit gebeurde voor mijn stage, maar de Erasmushogeschool Brussel bedacht een creatieve oplossing.

Bron: Dreamstime

Mede-coördinator van Lokale Initiatieven

Het TRM Creative lab is een initiatief van de docenten van Toerisme- en Recreatiemanagement aan de Erasmushogeschool Brussel en doet dienst als een gratis expertisebureau om de toeristisch-recreatieve sector een hart onder de riem te steken. Het TRM Creative lab is onderverdeeld in 6 verscheidene hubs: Co-creatie, Transport, Research & Development, Ondersteunende Diensten, Studio Cultuur en tot slot Lokale Initiatieven. Ikzelf kreeg de functie als coördinator om samen met een mede-coördinator uit het derde en laatste jaar om de hub Lokale Initiatieven in goede banen te leiden. Vanaf het begin van de zeven weken durende alternatieve stage, werden er tal van groepsvergaderingen georganiseerd om opdrachten toe te lichten aan teamleden, de concrete verwachtingen en richtlijnen van opdrachtgevers toe te kennen, het overzicht te bewaren van de resterende tijd en de taken evenwichtig te verdelen. Daarnaast was het echter aangewezen om een constructieve-kritische ingesteldheid te handhaven om voortdurend de nodige kwaliteit te bekomen. Teamleden verworven zowel per deelopdracht als individueel feedback van beide coördinatoren om inzicht te verwerven over de positieve elementen van het verrichte werk, alsook aandachtspunten om rekening mee te houden naar de toekomst toe.

Het ontplooiden van vaardigheden

Verder is het als coördinator ook een vereiste om over de nodige flexibiliteit en creativiteit te beschikken om objectieve informatie zoals de actualiteit, de GEES-richtlijnen, het huidige Vlaams Logiesdecreet en informatie van toeristisch-recreatieve organisaties te implementeren in concrete toeristisch-recreatieve producten. Hierbij is het belangrijk om het nodige vooronderzoek te doen, waardoor ik steeds inventarissen opstelde en samenvattingen verwezenlijkte om de teamleden een leidraad en inspiratiebron aan te bieden. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik nu nog meer op de hoogte ben van ontwikkelingen inzake actualiteit en maatschappij. Daarnaast heb ik tal van wandelroutes via Google Maps en RouteYou ontwikkeld op basis van de inventarissen en het nodige bronnenonderzoek, wat mijn competenties omtrent productontwikkeling enorm bevorderd heeft.

Bron: Oxana V

Bedankt voor het vertrouwen

Tot slot trachtte ik in dit alternatief stageproces tevens in te zetten op klantgerichtheid. Zo werd er wekelijks telefonisch en elektronisch gecommuniceerd met werkveldpartners en opdrachtgevers. De opdrachten waaraan de hub Lokale Initiatieven gewerkt hebben, waren divers en uitdagend. Zo werd ons door Pegase gevraagd om het aanbod van vier-, vijfsterrenhotels en alternatieve logiesvormen in binnen- en buitenland in kaart te brengen, na te denken over toekomstgerichte en vernieuwende excursies, nieuwe doelgroepen te bedenken en zowel een communicatieplan als verdienmodel te formuleren. Daarnaast hebben we voor Geoteam een enquête opgesteld in verband met digitale stadspellen, zelfstandige en freelance gidsen gecontacteerd en geïnformeerd om samen met Geoteam in de toekomst een online gidsenplatform te creëren en een enquête opgesteld, gedeeld, geanalyseerd en verwerkt in een rapport. Bovendien werd er ook bijna wekelijks gecommuniceerd met de opdrachtgevers van vier verschillende B&B’s om steeds te voldoen aan hun noden, wensen en verwachtingen ter voorbereiding van de heropening op 8 juni 2020. Deze werkwijze was immers  ook van toepassing voor de opdrachtgevers van Visit Antwerpen en Intersoc. Het was een leerrijke en uitdagende onderneming die bovendien ideaal was ter vervanging van mijn oorspronkelijke stage. Graag zou ik het opleidingshoofd, mevrouw Chris De Smedt, hartelijk willen bedanken om me deze kans en het vertrouwen toe te kennen.

Bron: Bamagal

-Lance Van den Driessche

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven