Ook de financiële gezondheid staat onder druk

Het coronavirus brengt op diverse domeinen tal van gevolgen met zich mee. Zo heeft deze crisissituatie invloed op o.a. sociaal, cultureel, technologisch en politiek vlak. Dit alles heeft een enorme impact op onze economie. Bedrijven worden technisch werkloos verklaard, er vallen ontslagen, zowel consumptie als productie dalen enz. De Vlaamse overheid is echter bereid de bevolking een handje toe te steken op verschillende manieren.

Overheidssteun

Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, liet in een interview met VTM nieuws weten dat freelancers, start-ups, toeristische bedrijven, landbouwbedrijven en andere bedrijven die nog steeds open zijn, een aanvraag mogen doen op een eenmalige, belastingvrije subsidie van 3.000 euro. De compensatiepremie moet ondernemers motiveren om aan het werk te blijven, ook in moeilijk vaarwater. Dit geldt enkel indien de omzet van het bedrijf, omwille van de coronacrisis, tussen halfweg maart en eind april minstens 60 procent is gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Indien deze subsidie niet volstaat, kan er ook een aanvraag worden gedaan om een lening bij de Vlaamse overheid aan te gaan. Hiermee hoopt de overheid enerzijds om de lasten en schulden van heel wat bedrijven te verzachten en anderzijds om een halt te roepen aan het feit dat te veel bedrijven technische werkloosheid afkondigen.

Bron: Photonews

Vergoedingen en premies

Winkels en bedrijven die de deuren moeten sluiten voor de gezondheidsveiligheid, mogen aanvraag doen op een eenmalige coronahinderpremie van 4.000 euro. Indien het bedrijf niet kan heropenen vóór 5 april, kunnen ze een extra vergoeding aanvragen van 160 euro per dag dat het bedrijf gesloten blijft. Deze premies dienen online aangevraagd te worden, een aanvraag doen is mogelijk tot 30 dagen na de verplichte sluitingsperiode, zijnde 5 mei.

Logischerwijs, zoals bij alle leningen en premies, zijn er strikte voorwaarden aan verbonden. De voornaamste is dat het bedrijf niet dicht bij een faillissement was vóór de uitbraak van het virus.

Uitstel van betaling

Bedrijven die een lening aangegaan zijn bij de bank, krijgen uitstel van betaling tot 30 september 2020. Ook hier is de hoofdvoorwaarde dat het bedrijf financieel gezond was vóór het uitbreken van het coronavirus.

Ze krijgen niet enkel uitstel van betaling voor leningen, maar ook voor belastingen. Bedrijven krijgen vier maanden uitstel om hun verkeersbelasting te betalen en het aanslagbiljet voor hun belasting op onroerend goed zal dit jaar pas in september aankomen. Dat is zes maanden later dan normaal. 

Technische werkloosheid

De overheid wenst niet enkel de werkgevers een hart onder de riem te steken, maar ook de werknemers. Een groot aantal Belgische werknemers zijn technisch werkloos gesteld sinds de uitbraak van het virus.

Technisch werkloos zijn betekent dat je tijdelijk werkloos verklaard bent tot het bedrijf je terugroept als volwaardige werknemer. Hiermee wordt het arbeidscontract niet verbroken. Dit betekent echter wel dat je slechts een percentage van je brutoloon verdient. Door de overmacht werd er besloten 70 procent van het brutoloon uit te keren, waar dat normaal 65 procent is.

Omdat daar wat rekenwerk voor nodig is, krijgt iedereen nu meteen een forfaitaire vergoeding van 1.450 euro bruto per maand. De RVA geeft daarbovenop een extra bonus van 5,63 euro per dag uit voor alle werknemers.

Bron: Photostock

Duwtje in de rug voor werknemers

Ook voorziet de Vlaamse overheid de tijdelijk werkloze van een premie om de water- en energiefactuur te dekken. Deze eenmalige tegemoetkoming bedraagt 200 euro. Water, gas en elektriciteit worden niet meer afgesloten zo lang de coronamaatregelen gelden.

Ook particulieren kunnen profiteren van uitstel van betaling. Zij kunnen, onder strikte voorwaarden, tot 31 oktober uitstel krijgen om hun woonlening af te betalen en de betalingstermijnen van personenbelastingen zijn met twee maanden verlengd.

Al deze maatregelen worden genomen zodat de werknemer zich niet volledig in de schulden werkt en deze periode ook financieel doorkomt.

Geschreven door Janssens, A.

Tot stand gekomen met behulp van Taalredacteurs: De Vleeschouwer, D.; Kieckens, A. & Theunissen, J.,

Graficus: Gijselings, M. & Bah, H. en Eindredacteur: Grosfeld, E.

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven